Správa nemovitosti

Potřebujete zajistit správu nemovitostí? Tyto služby nabízíme nejen pro majitele činžovních domů a společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Zajišťujeme rovněž správu jednotlivých bytových a nebytových jednotek vč. zajištění nájemníka.

Technická správa nemovitosti

 • Zajištění všech povinných revizních a odborných prohlídek
 • Zajištění dodávek medií a služeb
 • Zajištění havarijní služby
 • Zajištění odborné údržby a oprav objektu
 • Zajištění a kontrola úklidu v domě
 • Zajištění ostrahy
 • Zajištění mimořádných prací
 • Havarijní pohotovost, úklid sněhu, vytopení objektu, zámečník atd.
 • Zajištění zpracování pasportů prostor domu
 • Zajištění projekční činnosti při rekonstrukci, přestavbě a úpravách jednotek i společných prostor domu

Výše uvedené služby pouze zprostředkováváme a koordinujeme.

 • Drobná údržba a opravy objektu i pozemku (přefakturace ceny za materiál)
 • Vedení a archivace technické dokumentace nemovitosti
 • Likvidace pojistných událostí
 • Evidence klíčů
 • Vypracování domovního řádu
 • Vedení a údržba domovní a webové nástěnky
 • Kontrola nemovitosti 1x týdně, v případě nutnosti častěji
 • Komunikace s vlastníky i nájemníky
 • Komunikace s institucemi i dodavatelskými firmami, řízení e-komunikace s dodavateli

Ekonomicko - administrativní správa nemovitosti

 • Úhrada faktur přijatých, úhrada odměn
 • Kontrola bankovního účtu a pokladny nemovitosti
 • Nastavení SIPO a trvalých příkazů
 • Optimalizace nákladů, včetně zajištění výhodných cen energií a pojištění nemovitosti
 • Zpracování a aktualizace předpisů plateb
 • Tvorba domovních listů
 • Návrhy úprav předpisů plateb
 • Kontrola plateb
 • Upomínání neplatičů, popřípadě návrh dalších opatření
 • Kontrola vedení účetnictví
 • Kontrola správnosti faktur přijatých
 • Roční rozúčtování a vyúčtování poskytnutých služeb, pro jednotlivé členy dle zákona 67/2013 Sb., nebo dle schválené metodiky vlastníků
 • Příprava podkladů pro výplatu přeplatků z vyúčtování poskytovaných služeb
 • Zveřejnění ročního hospodářského výsledku nemovitosti
 • Evidence vlastnických nebo družstevních podílů
 • Členská evidence
 • Evidence vlastníků, nájemníků, podnájemníků, popř. domácích zvířat
 • Svolávání a účasti na členských schůzích
 • Zveřejnění zápisů z ČS
 • Reporting o naší činnosti
 • Vedení a archivace dokumentace nemovitosti
 • Komunikace s vlastníky i nájemníky
 • Komunikace s institucemi
 • Zřízení e-komunikace s dodavateli

Vedení účetnictví

 • Vedení podvojného účetnictví v souladu se zákonem 563/1991 Sb. v platném znění
 • Zpracování účetní závěrky a přílohy, včetně zveřejnění do sbírky listin
 • Kontrola faktur přijatých
 • Úhrada faktur přijatých
 • Záznamy a evidence interních dokladů
 • Předkládání informací z účetnictví na vyžádání dle potřeb vlastníků nemovitosti
 • Archivace dokumentů po dobu stanovenou zákonem
 • Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických nebo fyzických osob
 • Zpracování daně z nemovitosti
 • Jednání s finančním úřadem a souvisejícími orgány veřejné správy

Zaujaly Vás naše služby? Napište nám!

*
*
*
*
lname: phone: email: fullname: